Ecoturism în Țara Dornelor – Un instrument de dezvoltare durabilă

OBIECTIVE PRINCIPALE

  • Elaborarea unui concept de dezvoltare durabilă prin promovarea turismului responsabil, punându-se accentul pe ecoturism (responsabili AER și CBNRM);
  • Conservarea biodiversității prin promovarea energiei regenerabile (responsabil Fundația Speo Bucovina).

DETALII

  • Durata: mai 2009 – aprilie 2011 
  • Buget AER: 147.080 EUR (14.708 EUR cofinanțare AER)
  • Sursa de finanțare: Proiectul a fost finanțat printr-un grant al Guvernului Norvegiei în cadrul Programului norvegian de cooperare pentru dezvoltare economică și dezvoltare durabilă.
    Proiectul este implementat de Fundația de Speologie „Club Speo Bucovina”, în parteneriat cu Community-Based Natural Resource Management Network (CBNRM Network) și AER
  • Responsabil: Bogdan Papuc

PUBLICAȚII

Broșura Țara Dornelor EN

Broșura Țara Dornelor RO

Concept de dezvoltare Țara Dornelor

ALTE PROIECTE FINALIZATE

Meniu