Acţiuni de comunicare de mediu pentru dezvoltarea durabilă a ecoturismului

OBIECTIVE PRINCIPALE

  • dezvoltarea unei rețele de nouă destinații de ecoturism care să devină vârful de lance al turismului românesc;
  • creșterea capacității fiecărei destinații, cu accent pe pregătirea viitorilor manageri de destinație, afacerile locale din domeniul ecoturismului și creșterea performanței marketingului verde;
  • dezvoltarea Centrului de vizitare Călimani cu componente de interior și de exterior, pe baza unui concept de interpretare coerent, care îmbunătățește infrastructura de interpretare și crește capacitatea personalului Parcului Național Călimani de comunicare și interpretare;
  • crearea premiselor pentru un parteneriat funcțional între membrii rețelei locale de ecoturism din Țara Dornelor, centrul de informare turistică și Centrul de vizitare Călimani, astfel încât acest parteneriat să devină elementul catalizator al dezvoltării ecoturismului în destinația Țara Dornelor.

DETALII

  • Durata: 01 mai 2014 – 30 noiembrie 2016
  • Partener principal: Ecotrans
  • Buget AER: 218.997 EUR (din care 118.960 EUR cofinanțare AER)
  • Sursa de finanțare: Fundația Germană de Mediu
  • Responsabil: Bogdan Papuc

ALTE PROIECTE FINALIZATE

Meniu