Misiune și obiective

Asociația de Ecoturism din România (AER) reunește într-o manieră inovatoare sectorul public și cel privat într-un parteneriat pentru conservarea naturii și turism între asociații turistice și alte organizații neguvernamentale din domeniile dezvoltării durabile și a conservării naturii și furnizori de servicii turistice.

Misiune

Misiunea asociaţiei este promovarea conceptului de ecoturism şi a dezvoltării ecoturismului în vederea sprijinirii conservării naturii, a dezvoltării durabile a comunităţilor locale din zonele cu valori naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor legate de ecoturism, cât şi promovarea naturii ca element esenţial al imaginii turistice a României.

Promovare și marketing

 • promovarea serviciilor oferite de membrii asociației;
 • participarea la târguri de turism internaționale pentru promovarea României ca o destinație de ecoturism;
 • organizarea de excursii de informare pentru jurnaliști străini;
 • campanii de presă în media națională pentru promovarea dezvoltării ecoturismului în România;
 • participarea la târguri de turism și evenimente naționale pentru promovarea activităților ecoturistice.

Dezvoltare de produse și strategii

 • promovarea și punerea în practică a conceptului și principiilor ecoturismului și dezvoltării durabile la nivel local, regional, național și internațional;
 • dezvoltarea strategiilor de turism durabil;
 • dezvoltarea infrastructurii ușoare (de exemplu, trasee turistice pentru activități nemotorizate, piste de biciclete) și servicii ecoturistice de bună calitate, la nivel național și internațional;
 • creșterea calității infrastructurii și a serviciilor pentru interpretarea patrimoniului natural și cultural.

Certificare în ecoturism

Mecanism de certificare pentru două tipuri de produse:

 • programe turistice (tururi) oferite de agenții de turism licențiate sau ghiz, cu maxim 15 clienți pe ghid;
 • unități de cazare cu maxim 25 de spații de cazare (prin spații de cazare se înțelege: camere, bungalouri, locuri de cort, rulote etc). 

Statut AER

Descarcă Statutul AER și află mai multe detalii.

Alătură-te!

Află cum poți deveni membru al celei mai active asociații de ecoturism din România.

Meniu