Despre ecoturism

Ecoturismul este un termen tehnic care grupează o gamă largă de activități
bazate pe natura sau pe cultura locală din zone situate în interiorul
sau în apropierea ariilor naturale protejate. Principala motivaţie a turistului
este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale direct legate de natură.

Elementele definitorii ale ecoturismului*

 • contribuie la conservarea biodiversității;
 • pune accentul pe proprietatea locală și pe spiritul local de inițiativă;
 • se bazează pe afaceri mici;
 • folosirea resurselor umane locale;
 • contribuie la bunăstarea populației locale din zona rurală în (vecinătatea de) arii naturale (protejate);
 • caracter educaţional, respect pentru natură prin conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale;
 • impact negativ minim asupra mediului natural, cultural şi social.

*Adaptat după Oliver Hillel, Programul de mediu al ONU, 2002

Activități ecoturistice

 • drumeții;
 • observarea faunei (inclusiv observarea urmelor de animale);
 • observarea florei;
 • observarea păsărilor (această activitate este tratată separat de observarea faunei din cauza specificului diferit al acestei activități);
 • cicloturism (cu toate variațiile sale);
 • turism ecvestru;
 • tururi culturale;
 • activități pe apă;
 • activități de iarnă (schi de tură, drumeție cu rachete de zăpadă, plimbări cu sania);
 • tururi foto;
 • turism gastronomic și oenologic.

Aceasta nu este o listă exhaustivă, dar regula de bază este că pot fi incluse și alte activități atât timp cât impactul negativ asupra mediului natural sau cultural este minim. Din sfera ecoturismului sunt excluse activitățile de vânătoare sau activități off-road motorizate.

Exemple despre activități ecoturistice puteți găsi în publicațiile AER disponibile aici.

Principiile ecoturismului

Ecoturismul și principiile lui sunt agreate si promovate de către Asociația de Ecoturism din România (AER) și au la bază două modele internaționale: Nature and Ecoturism Accreditation Program dezvoltat de catre Asociația de Ecoturism din Australia și Nature’s Best, sistemul de acreditare promovat de către Asociația de Ecoturism din Suedia. Din perspectiva AER, aceste principii trebuie să fie puse în practică atât de cei ce dezvoltă produse ecoturistice, cât și de cei ce planifică dezvoltarea unei zone pe bază de ecoturism.

 1. Focalizare pe zone naturale

Ecoturismul se axează pe experiența directă și personală în natură, se desfășoara în cadrul naturii și se bazează pe utilizarea ei, respectiv a caracteristicilor geomorfologice, biologice, fizice și culturale ale acesteia. Prin urmare accentul pe zona naturală este esențial în planificarea, dezvoltarea și managementul ecoturismului.

 1. Interpretarea produsului ecoturistic

Ecoturismul oferă posibilități de experiențe în natură ce duc la o mai bună înțelegere, apreciere și bucurie de a descoperi și ocroti natura și cultura tradițională locală, atât pentru vizitatori, cât și pentru comunitatea locală. Produsele de ecoturism atrag acei turiști ce doresc să intre în interacțiune cu mediul natural și, în grade variate, doresc lărgirea nivelului de cunoaștere, înțelegere, apreciere și plăcere. Cei ce dezvoltă sau coordonează activități ecoturistice trebuie să ofere un nivel corespunzător de înțelegere a valorilor naturale și culturale ale zonelor vizitate, de obicei prin utilizarea ghizilor calificați în mod corespunzător și oferirea informațiilor corecte atât anterior, cât și în cursul experienței. Nivelul și tipul interpretării se planifică, se proiectează și se oferă în așa fel încât să vină în întâmpinarea intereselor, nevoilor și așteptarilor clientului, cu includerea unei game largi de posibilități de interpretare atât personală cât și non-personală. Totodată, la nivelul destinației și al produselor ecoturistice, este important să se creeze oportunitatea ca membrii comunităților locale să aibă acces la informațiile și interpretarea oferite în cadrul programului ecoturistic dezvoltat în zonă.

 1. Principiul durabilității din perspectiva protejării mediului natural

Activitațile de ecoturism și planificarea lor trebuie să ofere cele mai bune practici de turism și planificare din punct de vedere al conservării naturii și dezvoltării durabile. Activitatea de turism trebuie să fie planificată și derulată astfel încât să reducă impactul produs asupra naturii. Produsul ecoturistic se desfășoară și este condus astfel încât să conserve și să pună în valoare mediul natural și cultural, prin recunoașterea și aplicarea practicilor caracteristice turismului durabil.

 1. Ecoturismul contributie la conservarea naturii

Ecoturismul contribuie în mod pozitiv la conservarea ariilor naturale. Ecoturismul implică participarea la conservarea ariilor naturale vizitate, oferind modalități constructive pentru bunul management și conservarea acestor arii naturale (ex: oferirea ajutorului financiar în acțiunile de reabilitare a ariilor naturale, strângerea deșeurilor lăsate de turiști sau contribuția către organizațiile de conservare).

 1. Ecoturismul – contribuție constructivă la dezvoltarea comunităților locale

Ecoturismul oferă contribuții durabile privind dezvoltarea comunităților locale. Comunitatea locală de multe ori este parte integrantă a produsului ecoturistic. Beneficiile ecoturismului trebuie să revină în mare parte și comunităților locale. Beneficiile locale pot proveni din folosirea ghizilor locali, cumpărarea de bunuri și servicii locale și folosirea facilităților locale. Activitățile de ecoturism și planificare lor trebuie să asigure o reducere a impactului negativ asupra comunității locale vizitate și asupra stilului lor de viață, oferind în același timp contribuții constructive pe termen lung acestor comunități. În consecință, ecoturismul trebuie să pună în evidență și componenta culturală a ariei vizitate și sa contribuie la conservarea acestei componente.

 1. Ecoturismul crește gradul de satisfacție a turiștilor

Ecoturismul răspunde așteptărilor turiștilor. În dezvoltarea produselor ecoturistice trebuie avut în vedere faptul că, în general, potențialii turiști din acest domeniu au un nivel ridicat de educație și de așteptări. Astfel, gradul de satisfacere legat de produsul ecoturistic este esențial, experiența oferită îndeplinind sau chiar depășind gradul de așteptare al turiștilor.

 1. Marketing corect

Se urmărește realizarea unui marketing corect, ce duce la așteptări realiste. Marketingul pentru ecoturism oferă clienților informații complete și responsabile care conduc la creșterea respectului pentru mediul natural și cultural al zonelor vizitate și a gradului de satisfacere al turiștilor.

Meniu