Ținutul Zimbrului – un model de conservare prin procese naturale și dezvoltare sustenabilă prin educație și ecoturism

OBIECTIVE PRINCIPALE

1. Crearea condițiilor pentru un management modern și eficient al populațiilor de mamiferemari, cu accent pe managementul populației de zimbri, care asigură menținerea habitatelor esențiale pentru integritatea Parcului Natural.
2. Crearea unei rețele de educatori pentru natură care sprijină activ activitățile de conservare desfășurate de Administrația Parcului Natural prin programe de educație dedicate, realizate cu copiii și tinerii din 4 comunități locale, până în aprilie 2023.
3. Creșterea atractivității Parcului la nivelul destinației de ecoturism prin realizarea unui sistem integrat de infrastructură de vizitare specifică unui parc, cu grad ridicat de atractivitate și sustenabilitate, și prin utilizarea de tehnici interactive de interpretare și organizarea de evenimente.

DETALII

Durata de implementare: 10 aprilie 2023 – 07 iunie 2024
Parteneri:

Bugetul total al proiectului: 3.999.313,96 lei, din care bugetul AER este de 2.067.740,00 lei
Sursa de finanțare: Programul Verde pentru Viitor
Responsabil: Bogdan Papuc

ACTIVITĂȚI

 • Documentarea în scopul îmbunătățirii managementului speciei zimbru a impactului populației de zimbri din PNVNT asupra ecosistemelor de pădure și pajiști și asupra comunităților locale;
 • Crearea unui sistem eficient de monitorizare a populației de zimbru, bazat pe date colectate cu echipamente profesionale și integrate;
 • Crearea a 3 programe de educație pentru dezvoltare durabilă pe teme cheie pentru activitatea de conservarea naturii în Parcul Natural Vânători Neamț și integrarea lor în manualul Prin Pădurile României, cu suport tipărit și outdoor
 • Realizare și multiplicare a unui kit educațional suport pentru programele educaționale
 • Mentorat pentru dezvoltarea și implementarea programelor de educație pentru personalul PNVN
 • Crearea rețelei de educatori pentru natură a Parcului Natural Vânători Neamț
 • Organizare de evenimente privind educația ecologică și conștientizarea
 • Creșterea eficienței energetice a clădirii centrului de vizitare prin instalarea unui sistem fotovoltaic și izolarea termică a sălii mari a centrului de vizitare pentru utilizarea ei și în timpul sezonului rece
 • Refacerea a 3 trasee de drumeție turistică montană (marcare, semnalizare) și realizarea documentației pentru omologarea acestora
 • Dezvoltarea planului de interpretare și educație a centrului de vizitare pe baza conceptului de interpretare existent
 • Refacerea expoziției interioare din interiorul centrului de vizitare în baza planului de interpretare și educație
 • Amenajarea unei zone recreaționale în zona de trecere dintre centrul de vizitare și grădina zoologică
 • Refacerea și extinderea punții din țarcul de aclimatizare
 • Realizarea unui training pentru personalul APNVNT pentru creșterea abilităților de interpretare și comunicare în relația cu vizitatorii
 • Realizarea unui baze de date foto-video cu imagini din PNVNT pentru activitățile de educație și interpretarea naturii
 • Eveniment de deschidere a centrului

Proiectul „Ținutul Zimbrului – un model de conservare prin procese naturale și dezvoltare sustenabilă prin educație și ecoturism” este finanțat de Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, dezvoltat de FDSC și ProPark. Asociația de Ecoturism din România (AER) implementează proiectul în parteneriat cu RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Vânători Neamț, Asociația Mioritics și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice.

Rezultatele proiectului

A fost realizat un studiu detaliat despre impactul zimbrului asupra altor specii și relația acestuia cu comunitățile locale, studiu ce va contribui la actualizarea planului de management al Parcului.

PUBLICAȚII

Studiu privind aspecte de ecologie și coexistență a zimbrului în PNVNT

ACHIZIȚII PUBLICE

Nr.crt.Denumirea AchizițieiData publicăriiTermenul de transmitere al ofertelorDocumente achiziție
1Achiziția de servicii de fotografiere22.05.202329.05.2023Descarcă procedura
2Achiziția de servicii de consultanta in achizitii publice22.05.202329.05.2023Descarcă procedura
3Achiziția de servicii de realizare film de prezentare08.06.202315.06.2023Descarcă procedura
4Achiziția de servicii de realizare filmări la 360 de grade 12.06.202319.06.2023Descarcă procedura
5Achiziție de asigurare autoturism20.07.202326.07.2023Descarcă procedura
6Achiziție servicii de proiectare instalații termice și electrice04.09.202315.09.2023Descarcă procedura
7Achiziție lucrări de renovare și reabilitare a Centrului de vizitare al PNVNT21.11.202304.12.2023Descarcă procedura
Descarcă documentația
8Achiziție servicii de dirigenție de șantier (renovare și instalații termice)05.12.202311.12.2023Descarcă procedura
Descarcă documentația
9Achiziție servicii de dirigenție de șantier (electrice)05.12.202311.12.2023Descarcă procedura
Descarcă documentația
10Achiziție servicii pentru amenajarea centrului de vizitare30.01.202408.02.2024Descarcă procedura
Descarcă documentația
11Servicii de instruire a rangerilor PNVNT pentru activități de wildlife watching și safari13.02.202422.02.2024Descarcă procedura
Descarcă caietul de sarcini
12Achiziție echipamente audio-video29.02.202408.03.2024Descarcă procedura
Descarcă caietul de sarcini
13Achiziție sistem de iluminat cu bandă led cu lentile și accesorii de montaj29.03.202405.04.2024Descarcă procedura
Descarcă caietul de sarcini
14Achiziție servicii de organizare de evenimente14.05.202421.05.2024Descarcă procedura
Descarcă caietul de sarcini

ALTE PROIECTE ÎN CURS DE DERULARE

Meniu