Sistemul de certificare al destinațiilor de ecoturism

Sistemul de certificare recunoaște eforturile de dezvoltare a unei destinații de ecoturism și oferă o oportunitate de implicare a autoritățile publice locale în acest proces, alături de administratorii ariilor protejate și de mediul de afaceri.

Istoricul dezvoltării sistemului de certificare pentru destinațiile de ecoturism

 • în perioada 2005-2007, AER dezvoltă primul sistem de certificare pentru destinații în cadrul sistemului de certificare Eco-România, alături de servicii de cazare și programe turistice;
 • acest sistem este ulterior revizuit și este eliminat setul de criterii pentru destinații deoarece AER nu are capacitatea de implementare a acestuia fără suport guvernamental;
 • în 2009 se definește conceptul de destinație de ecoturism în Strategia națională de ecoturism elaborată de INCDT, document la care AER a fost parte interesată și la care a contribuit ca urmare a procesului de consultări publice;
 • în 2011 se înființează Grupul de lucru interministerial pentru dezvoltarea ecoturismului în România (OM 56/14.01.2011), sub coordonarea Autorității Naționale pentru Turism; acesta este responsabil cu implementarea acțiunilor din strategie și elaborarea și implementarea criteriilor pentru destinații;
 • în 2011 – 2013, ANT coordonează procesul de elaborare a criteriilor și procedurii de evaluare a destinațiilor de ecoturism în România;
 • conceptul de destinație de ecoturism este lansat de România la Conferința Europeană de Ecoturism (Poiana Brașov, 2013), agreat și însușit la nivel european  de Federația Europarc și asociațiile naționale din 8 țări;
 • în 2014, primele două destinații de ecoturism sunt evaluate și recunoscute oficial de către Autoritatea Națională pentru Turism;
 • Strategia națională de ecoturism este revizuită în 2015 și 2019;
 • în 2019 se emite HG nr. 358/2019 pentru asigurarea cadrului legal de implementare a strategiei și a evaluării destinațiilor.

Beneficii pentru destinațiile cu certificat valabil

Se pun bazele unui parteneriat local între administrația locală, sectorul privat, administratorul ariei naturale protejate, ONG-uri ce acționează pe plan local, ce va conduce către implementarea unei structuri de management a destinației printr-o Organizației de Management a Destinației (OMD) proprie sau integrarea într-un OMD (ex. de nivel județean);

Se stabilesc direcții clare de dezvoltare a turismului pe plan local.

Pe viitor, destinațiile certificate ar mai putea beneficia de:

  • oportunități dedicate de finanțare și promovare;
  • creșterea notorietății destinației la nivel național și internațional.

Caracteristicile sistemului de certificare

1

Modelul de inspirație

Sistemul de certificare a destinațiilor de ecoturism are la bază Standardul global de turism durabil (GSTC) și Standardul european de certificare în ecoturism (EETLS).

2

Categorii de criterii

Sistemul de certificare include un total de 100 de criterii grupate în 5 categorii, prevăzute în Anexa la Hotărârea Guvernului nr.358/2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019 – 2029:

 • Set de precondiții pentru o destinaţie ecoturistică, printre care se numără atractivitatea, accesabilitatea, nivel minim de servicii turistice și publice.

3

Procedura de evaluare 

 • Etapa de pre-evaluare – Aplicantul elaborează o documentație pe baza tuturor criteriilor și o transmite către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, cu detalierea modului în care este îndeplinit fiecare criteriu. În această fază, Comisia de evaluare va analiza documentația și va decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a intra în etapa următoare de evaluare.
 • Etapa de evaluare în teren – Membrii comisiei de evaluare vor efectua o deplasare în cadrul destinației, în vederea verificării la fața locului a îndeplinirii criteriilor. În urma acestui proces se va lua decizia de a recunoaște sau nu respectiva zonă ca destinație ecoturistică.

Procedura detaliată este publicată pe website-ul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

Comisia de evaluare are în componență 5 membri, doi reprezentanți ai Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și câte unul din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism și Asociației de Ecoturism din România (AER).

 

4

Perioada de valabilitate

Statutul de destinație ecoturistică poate fi obținut pentru o perioadă de maxim trei ani, care poate fi prelungită la solicitarea aplicantului.

Situația actuală a destinațiilor:

Produse certificate

Sistemul de Certificare în Ecoturism a fost creat pentru a asigura conservarea naturii și dezvoltarea durabilă a comunităților locale prin turism. Alege serviciile certificate Eco-România pentru o vacanță deosebită, responsabilă față de oameni și natură!

Meniu