Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Pentru Eco și Turism – o inițiativă civică de curățare a naturii din România (PET România)

OBIECTIVE PRINCIPALE

 • Conștientizarea de către localnici a problemei poluării cu deșeuri nedegradabile în trei destinații de ecoturism ce va genera o mobilizare civică în rândul cetățenilor și al administrației locale pentru soluționarea ei pe parcursul a doi ani.
 • Generarea unei mișcări prin intermediul turistilor și al destinațiilor de (ecoturism de revendicare a României verzi, ecoturistice din România deșeurilor și materializarea ei într-o campanie de advocacy către Guvernul României cu accent pe Ministerul Economiei, Ministerul Mediului și Parlament pentru recunoașterea poluării cu deșeuri ca o prioritate națională și inițierea de măsuri concrete în primii doi ani ai noului guvern și parlament ales.
 • Creșterea notorietății organizației prin îmbunătățirea capacității de comunicare a informațiilor privind activitățile desfășurate către publicul larg și o prezență online consistentă pe parcursul a doi ani.

DETALII

Durata: 01 iunie 2021 – 31 mai 2023
Parteneri:

Buget AER: 265.994,23 euro, din care 15.997,16 euro reprezintă cofinanțare. Valoarea finanțării nerambursabile este de 249.997,07 euro.
Sursa de finanțare: Proiectul derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021
Responsabil: Bogdan Papuc

REZULTATE AȘTEPTATE

 • cartarea zonelor cu deșeuri la nivelul fiecărei destinații;
 • realizarea unor interviuri cu localnicii și factorii de decizie de pe plan local pentru identificarea cauzelor existenței deșeurilor;
 • conștientizarea problemei deșeurilor de către localnici prin realizarea a trei campanii de comunicare în cele trei destinatii;
 • inițierea unor campanii de curățenie la nivelul fiecărei destinatii prin implicarea localnicilor și a mediului de business local;
 • realizarea a trei planuri de măsuri, câte unul pentru fiecare destinație ecoturistică, asumat de către autoritățile locale;
 • realizarea unei campanii de conștientizare pe plan național către publicul larg pe tema deșeurilor;
 • lansarea unei petiții la nivel național ce-și propune să atingă minim 5000 de semnături pentru a pune presiune pe autoritățile naționale să trateze problema deșeurilor ca pe o problemă națională;

.

 • o listă cu minim 15 semnături pentru susținerea campaniei naționale pe problema deșeurilor din partea asociațiilor profesionale din turism și a celor de tip organizație de management a destinației;
 • o conferința națională pe tema deșeurilor din destinațiile turistice cu minim 100 de participanți;
 • întâlniri cu reprezentanții Ministerului Turismului și ai altor autorități naționale pentru a prezenta problema deșeurilor;
 • problema deseurilor din destinațiile turistice va ajunge pe agenda Guvernului și a comisiilor de specialitate din Parlament;
 • comunicare mai bună a activității Asociației de Ecoturism din România prin prezentarea de informații actualizate pe cele două website-uri (comunicate de presă, rapoarte anuale, informații despre proiecte și finanțatori, publicații, informații despre destinațiile de ecoturism, alte informații despre activitatea AER, articole pe blog).

Proiect derulat de Asociația de Ecoturism din România, în parteneriat cu Asociația de Ecoturism Țara Dornelor, Asociația de Turism Retezat și Asociația Măgura Ecoturistică, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Proiect derulat de:

Asociatia AER
Tara Dornelor
Tara Hategului - Retezat

Asociația Măgura Ecoturistică

ALTE PROIECTE ÎN CURS DE DERULARE

Meniu