Reţeaua naţională de destinaţii de ecoturism

OBIECTIVE PRINCIPALE

  • Dezvoltarea unei rețele de destinații de ecoturism la nivel național care să răspundă exigențelor normelor în domeniu ale ANT (Autoritatea Naţională pentru Turism) și să contribuie la evidențierea ecoturismului ca produs strategic al turismului durabil românesc.
  • Crearea unei capacități optime la nivelul fiecărei destinații pentru a stimula măsuri concrete de dezvoltare durabilă prin ecoturism.

DETALII

  • Durata: 01 mai 2014 – 30 aprilie 2016
  • Buget: 154.741,21 Euro (15.725,6 Euro cofinanțare AER)
  • Sursa de finanțare: granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
  • Responsabil: Bogdan Papuc

PUBLICAȚII

Ghid pentru dezvoltarea unei destinații de ecoturism

Redescoperă România

Feel the Real Romania

ALTE PROIECTE FINALIZATE

Meniu