Ecoturism 2023

OBIECTIVE PRINCIPALE

  • Creșterea performanței Unităților de Management ale Destinațiilor pe parcursul perioadei de implementare astfel încât să aibă un management de calitate cu resursele existente, prin activități de consiliere, monitorizare, vizite în teren și organizarea de întâlniri anuale.
  • Consolidarea brandului Descoperă Eco-România în următorii patru ani, prin creșterea calității serviciilor și certificare Eco-România în rețeaua de destinații și comunicarea acestuia către piețele țintă relevante.
  • Creșterea profilului României ca destinație de ecoturism în următorii patru ani, prin realizarea de materiale de promovare comune, prezența online pe platforma eco-romania.ro și promovare unitară la nivel național și internațional (6 târguri pe an).
  • Menținerea ecoturismului pe agenda publică și recunoașterea destinațiilor de ecoturism ca zone turistice atractive și administrate prin participarea la întâlniri cu autoritățile publice centrale și actorii majori din turism la nivel național în următorii patru ani.

DETALII

Durata: 01 august 2019 – 31 iulie 2023
Buget: 180.000 USD
Sursa de finanțare: Fundația pentru Parteneriat și Fundația Româno-Americană (RAF)
Responsabil: Andrei Blumer

ALTE PROIECTE ÎN CURS DE DERULARE

Meniu