Călare în Carpați – Ecoturism ecvestru în sprijinul comunităților

OBIECTIVE PRINCIPALE

  • crearea unui sistem de sprijinire a comunităților locale și a politicilor de conservarea naturii din ariile naturale protejate prin dezvoltarea produselor ecoturistice axate pe turismul ecvestru;
  • dezvoltarea unei rețele naționale de destinații ecoturistice ecvestre.

DETALII

  • Durata: octombrie 2009 – decembrie 2010
  • Buget: 126,210 Euro (12,621 Euro cofinanțare AER)
  • Sursa de finanțare: Fondul ONG, Mecanismul financiar al spațiului economic european 2004-2009
  • Responsabil: Florentina Florescu

PUBLICAȚII

Riding in the Carpathians

ALTE PROIECTE FINALIZATE

Meniu