Creșterea capacității de management durabil a destinației turistice Brașov la nivelul județului și al municipiului

Designed by pch.vector

SCOPUL PROIECTULUI

Creșterea capacitații de management pentru dezvoltarea durabilă a turismului la nivelul destinațiilor locale și a județului Brașov, în cadrul parteneriatului între administrațiile publice locale, sectorul privat și ONG-uri.

OBIECTIVE SPECIFICE

  • Creșterea capacității de management pentru dezvoltarea durabilă a turismului la nivelul municipiului Brașov, prin formularea și promovarea viziunii de dezvoltare elaborată participativ și cu expertiza națională și internațională, cât și a unui sistem de monitorizare turistică, aplicabile pentru următorii 10 ani.
  • Creșterea capacitații de management a destinațiilor turistice din județul Brașov, cu ajutorul expertizei naționale și internaționale, aducând sprijin pentru parteneriatul între administrațiile publice, sectorul privat și ONG-uri, cu oferirea unui cadru de lucru pentru următorii 10 ani.

DETALII

Durata: 31 august 2022 – 30 octombrie 2023 (14 luni)
Denumire beneficiar: Asociația de Ecoturism din România
Buget: 423.472,80 lei, din care 8.469,46 lei reprezintă cofinanțare. Valoarea finanțării nerambursabile este de 415.003,34 lei

REZULTATE AȘTEPTATE

  • Formularea direcțiilor de dezvoltare locală prin turism durabil pentru municipiul Brașov, în cadrul unui proces participativ cu reprezentanți ai administrație publice și ai asociațiilor cu profil turistic (ONG-uri) și cu asistență tehnică națională și internațională.
  • Capacitate crescută a asociațiilor de profil și a autorităților publice la nivel local și județean de a opera cu conceptul de organizație de management a destinației și a pune în practică tehnicile specifice turismului durabil și ecoturismului.

.

  • Realizarea unui instrument de monitorizare turistică disponibil asociațiilor de profil (ONG-urilor) și administrației publice.
  • Inițierea demersului de asumare a conceptului prin întâlniri individuale și prezentare în plenul celor două consilii.

PROCEDURI DE ACHIZIȚII

LIVRABILE

Introducere în managementul destinației
Managementul unei destinații turistice
Concept de turism pentru Municipiul Brașov
Ghid pentru realizarea instrumentului de monitorizare turistică pentru destinația Municipiul Brașov

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – MYSMIS 151424

ALTE PROIECTE ÎN CURS DE DERULARE

Meniu