Bridging nature conservation with responsible tourism

OBIECTIVE PRINCIPALE

  • stabilirea unui mecanism de comunicare între ONG-urile din domeniul conservării naturii (Coaliţia Natura 2000) şi sectorul de turism responsabil (AER);
  • promovarea la nivel internaţional a ofertelor de ecoturism în siturile Natura 2000.

DETALII

Durata: iulie 2007 – iulie 2008
Buget: 6,200 €
Finanțare: Ministerul pentru Agricultură, Natură şi Calitatea Alimentelor din Olanda – Proiecte Mici de Management al Naturii, MATRA/KNIP
Responsabil: Florentina Florescu

OTHER FINALISED PROJECTS

Menu